„Máme velmi klidné příjemné bydlení – děti se zklidnily, mají fajn zázemí.“ Tak zní jedna z odpovědí respondentky na dotaz, jak se změnil život její rodiny po nastěhování do bytu, který jí pronajala Městská nájemní agentura (MNA). Nejen tento výrok, ale mnohem více informací lze najít v závěrečné hodnotící zprávě, která podrobně mapuje dvouleté pilotní fungování MNA. Její důležitou součástí je zpětná vazba klientů na služby poskytované Městskou nájemní agenturou, a to jak z řad majitelů bytů, tak nájemníků.


Z hodnocení vyplývá, že MNA dovedla efektivně provázat veřejný zájem, kterým je pomoc lidem v bytové nouzi s potřebami soukromých majitelů bytů. Její činnost také dokáže překlenout významné překážky při shánění standardního bydlení, kterými jsou vysoké kauce, provize realitním kancelářím nebo pomalý proces vyplácení dávek z Úřadu práce. Model MNA se tak jeví celkově jako funkční.

„Zaujalo mě to, že se instituce chopila úkolu vyvažovat zájmy všech stran – nájemníků, vlastníků, sousedů atd. Při běžném pronájmu se nájemník a vlastník dostávají do těžké opozice a vstupem třetí strany vzniká více prostoru pro kompromis a dohodu. Také si vážím toho, že instituce poskytuje podporu nájemníkům a řeší jejich bytovou udržitelnost.“ Tak zní odpověď majitele bytu na důvody, které ho vedly ke spolupráci s MNA. 

Další rozvoj kapacity MNA a zvyšování povědomí o její existenci přinese odpověď na otázku, jaký je její celkový potenciál. Je zřejmé, že pro zapojené majitele nemůže být primárním motivátorem pronájmu bytu co nejvyšší zisk. V plánu MNA není cenová konkurence zcela tržním možnostem. Konkurovat ale, jak vyplývá z dosavadních zjištění, může kvalitou svých služeb poskytovaných majitelům a společenským přesahem své činnosti.

Hodnotící zpráva byla zpracována externími evaluátory ze společnosti Gov Lab formou hloubkových rozhovorů s majiteli bytů i nájemníky a na základě statistik a finančních dat poskytnutých pracovníky MNA. Hodnotící zpráva svým rozsahem pokrývá témata týkající se složení jejích cílových skupin, jejich spokojenosti s nabízenými službami, finanční rozvahu MNA a porovnání s ostatními obdobnými projekty.

Hodnotící zpráva je ke stažení na tomto odkazu.