V roce 2022 jsme zaznamenali výrazně narůstající počet lidí hledajících dostupné bydlení. Na možnost získat levný nájem se nás ptaly stovky lidí buď přímo, nebo přes spolupracující služby, jako jsou azylové domy, kontaktní místa pro bydlení či neziskové organizace. Počet aktivních zájemců o naší službu přesáhnul 160 osob.


V průběhu roku jsme náš bytový fond rozrostli téměř trojnásobně, kdy jsme se z 16 bytů dostali na celkový počet 43 bytů. Během roku 2023 plánujeme docílit rozšíření našeho bytového fondu v podobném duchu, tedy o dalších 20 až 30 bytů. Najít bydlení pro všechny současné zájemce v horizontu jednoho roku proto dalece přesahuje naše současné možnosti.

Současný systém přijímání zájemců o bydlení přes Městskou nájemní agenturu jsme proto změnili tak, aby lépe odpovídal našim možnostem a dal lidem v bytové nouzi reálný výhled nájemní bydlení naším prostřednictvím získat. Namísto pořadníku zájemců je vytvořených 5 základních kategorií domácností podle jejich velikosti a složení. V každé kategorii bude vždy 3-5 zájemců, s nimiž budeme spolupracovat na získání bytu. Jakmile se v některé kategorii uvolní místo, přes spolupracující služby poptáme další klienty, kteří do ní spadají. Výběrová kritéria pro přijetí do služby Městské nájemní agentury zůstávají nezměněna. 

Více informací naleznete na našich stránkách v sekci Chci bydlet. Věříme, že tento nový systém přinese více užitku všem, kteří dostupné a důstojné bydlení hledají nebo ho hledat pomáhají.