Městská nájemní agentura oslavila své druhé výročí

Městská nájemní agentura oslavila dva roky svého fungování. Tentokrát se oslava nesla v neformálním duchu letního grilování s nájemníky a spolupracovníky. Díky nim se totiž agentura stala jedinečnou a inspirativní zabydlovací službou hlavního města Prahy.


Za dva roky agentura uzavřela smlouvy s více než 50 majiteli bytů i nájemníků. Zabydlela dohromady 50 dětí, z nichž 7 bylo vzato zpět do péče rodičů z institucionální výchovy. Důležitou roli agentura hraje při údržbě bytu, správě plateb a řešení sousedských vztahů. Během dvou let došlo k vypořádání celkem 7 sousedských podnětů a 6 stížností. Jen v jednom případě se jednalo o závažnou stížnost, která vedla k ukončení nájmu. Celkem musela agentura ukončit nájem výpovědí jen ve třech případech. K dnešnímu dni má k dispozici 49 bytů, z toho je 46 aktuálně obsazených.

Po dvou letech Městská nájemní agentura opouští svůj zkušební provoz, spolupracuje na projektech partnerských služeb i organizací a předává své zkušenosti podobným iniciativám jiných měst. Stále však bude ladit své procesy a zvyšovat své kapacity tak, aby byla k dispozici co nejvíce lidem v bytové nouzi.

Pokračování Městské nájemní agentury od Prahy dostalo zelenou. Bude rozšiřovat své služby majitelům bytů i lidem v bytové nouzi

Rada hlavního města Prahy schválila pokračování Městské nájemní agentury na další tři roky. Zájem o její služby během prvních 14 měsíců zkušebního fungování předčil očekávání a agentura se stává systémovým prvkem v zajištění bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v Praze. Do roku 2030 plánuje spravovat 500 bytů.


Městská nájemní agentura funguje už více než rok jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky tím, že majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb, zejména pravidelné hrazení garantovaného příjmu. Nájemníkům poskytuje podporu při bydlení nebo zprostředkuje sociální služby. Provozuje ji Centrum sociálních služeb Praha.

Při poptávání bytů agentura dostala přes 110 nabídek a dohromady nyní disponuje 38 byty. Agentura tak doplňuje segment sociálních bytů tím, že umožňuje bydlet v běžných bytech Pražanům, kteří by na trhu bez jejích garancí neuspěli. Nedávné hodnocení činnosti agentury ukázalo, že nejčastěji nájemníci přicházeli z azylových domů nebo z nevyhovujícího bydlení u rodiny či známých. Naprostá většina z nich zkoušela najít nájem na realitním trhu, ale na bydlení nedosáhla z důvodu kauce či vysokého nájemného.

„Jsem rád, že se model Městské nájemní agentury osvědčil a stala se tak vedle městského bytového fondu dalším systémovým nástrojem řešení bytové nouze Pražanů. Aktuálním cílem dle schváleného materiálu je, aby agentura do roku 2025 spravovala 250 bytů. Věřím, že se tímto modelem budou inspirovat i další česká města,“ uvedl radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Za první rok agentura přijala okolo 50 klientů. Zabydlela z nich téměř 30 domácností a další budou brzy následovat. Zabydlování v soukromých bytech je pro mnohé klienty náročný krok a ke stabilizaci potřebují podporu agentury i dalších institucí.

“Důstojné a stabilní bydlení je základním předpokladem účinnosti sociální práce, proto projekt Městské nájemní agentury velmi oceňuji. Lidé mohou za pomoci sociálních pracovníků začít řešit příčiny předchozí ztráty bydlení teprve tehdy, až získají stabilní a slušné bydlení. Stabilní bydlení jim umožní věnovat energii na léčení duševního nebo jiného onemocnění, boj se závislostním chováním, budování podnětného prostředí pro výchovu svých dětí a podobně,” doplňuje radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Schválený koncept počítá nejen s pokračováním agentury v současné podobě, ale také s rozvojem její činnosti o realitní zprostředkování pro pomáhající organizace a s rozšířením záběru poskytovaného poradenství v nájemních i sousedských vztazích.

„Jsme rádi, že projekt Městské nájemní agentury může dále pokračovat a rozvíjet se směrem, který dává smysl nám i lidem, s nimiž na obou stranách spolupracujeme. Ukazujeme, že město dokáže vytvořit moderní službu, která lidem vychází vstříc,“ uzavírá Kristýna Andrlová, vedoucí Městské nájemní agentury.

Městská nájemní agentura slaví první narozeniny. Za rok přijala do správy téměř 40 bytů, v nichž zabydluje lidi v bytové nouzi

Přesně před rokem založilo hlavní město Praha Městskou nájemní agenturu (MNA) pro Pražany v bytové nouzi. Za tu dobu MNA zajistila ubytování pro 23 domácností, spravuje 36 bytů a ty volné právě zabydluje. Zájem vlastníků bytů předčil očekávání. MNA se stává systémovým prvkem v zajištění bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v Praze. Do roku 2030 proto plánuje spravovat přes 500 bytů.

Read More

Městská nájemní agentura zabydluje první Pražany

Necelé dva měsíce po spuštění provozu Městské nájemní agentury se v jednom z vybraných bytů začíná zabydlovat první rodina a další volné byty uvítají své nájemníky v následujících týdnech. Ukazuje se tak, že služba Městské nájemní agentury má potenciál přispět k řešení dlouhodobé krize bydlení v hlavním městě.

Read More

Praha zahájila provoz Městské nájemní agentury

Prvním krokem k oficiálnímu zahájení činnosti Městské nájemní agentury (MNA) je vypsání výzvy pro vlastníky bytů. Ti se mohou do 1. července 2021 přihlásit do „náboru“ bytů, které budou v projektu MNA dále pronajímány. V prvním kole hledá hlavní město 15 bytů.

Read More

Praha udělala další krok ke zlepšení dostupnosti bydlení, schválila koncept Městské nájemní agentury

Po více jak půl roku příprav dnes Rada hl. města Prahy schválila koncept Městské nájemní agentury (MNA). Ta je dalším důležitým krokem při řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem.

Read More
Městská nájemní agentura

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google