Prvním krokem k oficiálnímu zahájení činnosti Městské nájemní agentury (MNA) je vypsání výzvy pro vlastníky bytů. Ti se mohou do 1. července 2021 přihlásit do „náboru“ bytů, které budou v projektu MNA dále pronajímány. V prvním kole hledá hlavní město 15 bytů.

Městská nájemní agentura zahajuje svůj provoz a hledá první byty pro potřebné. „Naší snahou je pomocí městské nájemní agentury lépe reagovat na dlouhodobou krizi bydlení, která se kvůli pandemii zhoršila, a do tíživé sociální situace se i nadále dostává stále širší skupina nízkopříjmových domácností, včetně rodin s dětmi, lidí se zdravotním znevýhodněním nebo osamělých seniorů,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

Věříme, že v Praze je řada majitelů bytů, kteří chtějí nabídnout domov lidem, kteří to nejvíc potřebují, jen jim chyběl silný partner a záruky, že to bude fungovat. Hlavní město tím partnerem chce být a nájemní agentura spolu s dalšími nástroji, jako je fond podpory bydlení, nabízí poměrně robustní systém garancí, dodává Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví. 

„V prvním kole budeme vybírat celkem patnáct bytů, které následně pronajmeme rodinám s dětmi, samoživitelům, seniorům a dalším, kteří řeší akutní problém s bydlením,“ popisuje Kristýna Andrlová, vedoucí Městské nájemní agentury.

Již před oficiálním spuštěním provozu MNA Praha registrovala zájem majitelů bytů o vstup do projektu. Další kolo pro zájemce z řad majitelů bytů plánuje Praha na podzim letošního roku. Hodnocení bytů a jejich výběr budou svěřeny komisi na základě kritérií týkajících se standardu a dispozic bytu či okolní lokality, aby byly pro cílové skupiny klientů vhodné, a to například i pro Pražany se zdravotním znevýhodněním.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě měst Evropy. Hlavní město chce dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat rizika spojená s pronájmem.

Vlastníci bytů se mohou hlásit na https://najemniagentura.praha.eu/ Výzva potrvá do čtvrtka 1. července 2021.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy učinilo první krok k pilotnímu spuštění Městské nájemní agentury již v dubnu. Po vzoru jiných evropských měst tak Praha může začít pomáhat nejohroženějším domácnostem rozšířením dostupného bydlení pomocí pronájmu bytů od soukromých majitelů, kteří před možností vyššího zisku dají přednost stabilní spolupráci se společenským přesahem. Takto získané byty hlavní město pronajme Pražanům, kteří se dostali do tíživé sociální situace a žádají o městské sociální byty, nebo zatím bydlí v provizorních podmínkách na ubytovnách. Program se uskutečňuje za podpory Evropské unie.