KDO JSME

Jsme nová veřejná služba určená majitelům bytů i lidem v bytové nouzi, jejímž účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze. Náš provoz zajišťuje Centrum sociálních služeb Praha.

 

JAK FUNGUJEME?

Fungujeme jako spojka mezi majiteli pražských bytů a našimi nájemníky. Majitelům nabízíme sadu důležitých garancí a služeb, jako jsou pravidelné hrazení garantovaného příjmu či opravy bytu nad rámec běžných. Klientům poskytujeme podporu při bydlení a zajistíme jim sociální službu, pokud ji budou potřebovat. Tak vycházíme vstříc oběma stranám a snižujeme bariéry vstupu k dobrému a stabilnímu bydlení.
Podmínky pro kvalitní život v Praze nám nejsou lhostejné. Výběrem bytů přispíváme ke snížení rizika segregace a tvorby vyloučených lokalit. Při zabydlování a údržbě bytů také myslíme na udržitelnost, pomáháme tak předcházet dluhům a šetříme životní prostředí Prahy. 
Městské nájemní agentury fungují v celé řadě evropských zemí, např. ve Španělsku, Belgii, Nizozemí, Francii, Velké Británii a Německu. Náš koncept z těchto zavedených modelů vychází, ale přizpůsobuje se místním zákonům, situaci i přáním majitelů.
 

KOMU POSKYTNUTÍM BYTU POMÁHÁTE?

Naše klienty pečlivě vybíráme z řad lidí v bytové nouzi tak, aby byli schopni platit nájemné, měli zájem si bydlení udržet a nežít v provizoriu. Jsme přesvědčeni, že to námi vybraní klienti s podporou zvládnou, i proto se nebojíme vzít všechna rizika na sebe.
Jde zejména o nízkopříjmové pracující, rodiny s dětmi, rodiče-samoživitele, seniory a hendikepované, ale také lidi, kteří bydlí na ubytovnách za nevýhodných podmínek a mají vůli získat najít standardní bydlení. 

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ A KLIENTEK

Časté otázky

Město má spoustu prázdných bytů. Proč si chcete pronajímat byty na trhu?

Byty, které hlavní město Praha nesvěřilo městským částem, postupně opravuje a stávají se součástí bytového fondu nabízeného žadatelům o městské byty. Počet prázdných městských bytů díky tomu klesá. Praha navíc nemá byty rovnoměrně rozprostřené po svém území a chceme předcházet koncentraci sociální zátěže.  MNA je tak kromě pronájmu městských bytů dalším nástrojem, jak lidem pomoci.

Proč radši nestavíte byty?

Praha má v plánu novou výstavbu a tyto projekty jsou připravovány přes Pražskou developerskou společnost. Jsou však časově i finančně mnohem náročnější, zatímco lidí v bytové nouzi, jejichž situaci je třeba řešit hned, přibývá rychleji než kdy dříve. 
Rada HMP má ambiciózní cíle v oblasti bydlení (žádné děti na ubytovnách, žádní senioři na ubytovnách, či podpora bydlení profesí nepostradatelných pro město). Pronájem bytů a nová výstava se navzájem nevylučují, ale doplňují.

Vážně si chcete pronajímat byty nabízené na AirBnB a poskytovat je lidem v nouzi?

Při výběru bytu nezkoumáme, jakým způsobem byl dříve využíván, zajímá nás jeho dispozice, vybavení a lokalita. Záleží na vlastnících, zda se jim naše podmínky budou zamlouvat a zda nám svůj byt za námi stanovenou cenu za m2 poskytnou. 
Stojíme o stabilní spolupráci, kterou nabízíme za garantovanou cenu dosažitelnou pro naše klienty. Předpokládáme tedy, že osloví pouze menší část majitelů bytů poskytovaných pro AirBnB.
Nabídka však může být lákavá pro vlastníky, kteří chtějí své byty pronajímat společensky odpovědným způsobem a mít přitom jistotu stabilního příjmu (i v době neobsazenosti bytu) s minimem starostí. Může být vhodná i pro majitele bytů, kteří nemají dostatek času a kapacit se starat o provoz svých bytů a hledají silného a odpovědného partnera.

Proč dotujete nájemné lidem, kteří na to nemají?

Vlastníkům vyplácíme garantovaný příjem, který se pohybuje na hranici tržního nájemného. Naši klienti – nájemníci pak platí nájemné nám, a to částku zhruba o 10% vyšší než je garantovaný příjem.
Neplatí, že naši klienti nemají na hrazení nájemného. Jednou z překážek pro vstup na standardní nájemní trh je často vysoká kauce, na kterou se mnoha lidem nedaří naspořit. 
Naši klienti tedy stanovené nájemné hradí sami. V případě výpadku příjmu nebo výplaty dávek s klienty budeme nedoplatky řešit přímo a zajistíme jim další podporu, aby došlo k rychlé stabilizaci klientů i jejich příjmů. Dlužné nájemné budeme vymáhat.
Pokud se některý klient ocitne v mimořádně tíživé sociální situaci, jsme připraveni byt pronajmout za cenu, která odpovídá nájemnému v městských bytech a která bude nižší než garantovaný příjem. Částka, kterou by město muselo vynaložit za ubytování těchto lidí v pobytových zařízeních, je výrazně vyšší než doplatek tohoto rozdílu. 
 

Bude provoz Městské nájemní agentury ztrátový?

Na začátku pravděpodobně ano. Během zkušební fáze ale chceme naše služby zefektivnit a naše klienty podporovat ve stabilizaci jejich příjmu natolik, abychom ztrátám na vybraných nájmech co nejvíce předešli. Našim cílem není zisk, ale ani ztráta.
Předpokládáme, že i v budoucnu bude hlavní město Praha hradit personální náklady na zajištění našeho provozu. Naši službu však vnímáme ne jako ztrátovou aktivitu, ale jako investici do lidí. Víme, že ve stabilním bydlení lidé mohou své problémy řešit mnohem lépe, než když jsou odkázáni na ubytovnu či azylový dům. Ukončování bytové nouze občanů se ve výsledku vyplatí úplně všem. 

SVĚŘTE SVŮJ BYT MĚSTSKÉ NÁJEMNÍ AGENTUŘE
A ZBAVTE SE STAROSTÍ S PRONAJÍMÁNÍM

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google