Městská nájemní agentura

CHCI PRONAJMOUT BYT

V Městské nájemní agentuře umíme pronajímat vaše byty bezpečně
a navíc společně pomůžeme lidem, kteří stabilně bydlet opravdu potřebují.

V ČEM JE MĚSTSKÁ NÁJEMNÍ AGENTURA VYJIMEČNÁ?

GARANTOVANÝ PŘÍJEM

Majitelům pravidelně hradíme garantovaný příjem, i když je byt prázdný. Umíme ho hradit jako předplatné až na 1 rok dopředu.
Spočítejte si, kolik za svůj byt dostanete!

STABILNÍ SPOLUPRÁCE

Uzavřeme smlouvu o poskytnutí bytu minimálně na 2 roky. Získáte tak zázemí a spolupráci veřejné instituce, na níž se můžete spolehnout.

Správa bytu

Zajistíme technickou podporu, vyřešíme smlouvy i administrativu. Byt pojistíme, budeme ho kontrolovat a udržovat v dobrém stavu. Řešíme i sousedské vztahy.

Podpora nájemců

Poskytnuté byty nabízíme našim pečlivě vybraným klientům. Jsou jimi zejména nízkopříjmoví pracující, neúplné rodiny, senioři či hendikepovaní. Nájemci mohou využít podpory nás i sociálních pracovníků. 

Získáte nejen stabilitu a zázemí veřejné instituce, ale pomůžete také získat domov a zázemí lidem v bytové nouzi a zatočit s obchodníky s chudobou.

Zvažujete spolupráci s Městskou nájemní agenturou? Kontaktujte nás buď přímo pomocí příslušného KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE nebo využijte naši stránku KONTAKTY. Spojíme se s vámi a pokud budete mít zájem, domluvíme si schůzku a prohlídku vašeho bytu.
Kontaktní formulář pro vlastníky - fyzické osoby
Kontaktní formulář pro vlastníky - právnické osoby

Městská nájemní agentura

Na prohlídce vašeho bytu zjistíme, zda váš byt splňuje určité standardy kvality a vybavení. Pokud ano, profesionálně byt nafotíme.

Městská nájemní agentura

Podklady z prohlídky bytu předáme hodnotící komisi, která rozhodne, zda byt splňuje všechna potřebná kritéria a bude ke spolupráci vybrán.

Městská nájemní agentura

Sdělíme vám rozhodnutí výběrové komise a navrženou výši garantovaného příjmu. Výpočet bude založený na lokalitě, ohodnocení standardu bytu a toho, zda budete chtít garantovaný příjem předplatit na dobu 1 roku. Pravidelnou platbu pak obdržíte bez ohledu na to, zda je byt obsazený nebo zda nájemce pravidelně platí všechny platby. Tato rizika nese MNA.

Městská nájemní agentura

Projednáme dobu, na kterou byste nám svůj byt poskytli. Minimální délka spolupráce je 2 roky. Při vzájemné spokojenosti preferujeme dlouhodobou spolupráci a prodloužení smlouvy. Byt vám po uplynutí smluvní doby vrátíme v původním stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Městská nájemní agentura

V případě shody uzavřeme inominátní smlouvu o poskytnutí bytu. Podpisem smlouvy svěříte svůj byt Městské nájemní agentuře provozované Centrem sociálních služeb Praha. Jako vlastník bytu jste ve smluvním vztahu s MNA a díky tomu získáváte potřebné garance. MNA s bytem může disponovat pouze tak, že uzavře svým jménem a na svůj účet nájemní smlouvu k bytu, kde je v pozici pronajímatele. Nájemcem je klient z cílové skupiny důležité pro MNA.
SPOČÍTAT NÁJEMNÉ

JAK BUDE PROBÍHAT PRONÁJEM MÉHO BYTU?

MNA s bytem může disponovat pouze tak, že uzavře svým jménem a na svůj účet NÁJEMNÍ SMLOUVU K BYTU, kde je v pozici PRONAJÍMATELE. Vlastník bytu se nemusí o nic starat.
Pojistíme domácnost včetně odpovědnosti za škodu a zařídíme vyúčtování energií a služeb.
Postaráme se o nabízení bytu a jeho prohlídky.
Nájemce pečlivě vybíráme z řad našich klientů, kteří jsou schopni platit nájemné, mají zájem si bydlení udržet a nežít v provizoriu. Jedná se např. o nízkopříjmové pracující, rodiny s dětmi, rodiče-samoživitele, seniory či hendikepované. 
Nájemní smlouvu uzavíráme na dobu 1 roku s možností prodloužení. MNA je v pozici PRONAJÍMATELE. Nájemce tak získá standardní nájemní vztah, který mu poskytuje dostatečnou zákonnou ochranu a záruky (na rozdíl od podnájemních nebo ubytovacích smluv).
Každý náš klient má možnost využít podpory týmu MNA i sociálních pracovníků, kteří mu budou k dispozici po celou dobu trvání nájemní smlouvy. Jsme přesvědčeni, že s naší podporou si klienti zvládnou bydlení udržet, i proto se nebojíme vzít všechna rizika na sebe.
Staráme se o stav bytu a běžné opravy a řešíme sousedské spory. Byt kontrolujeme a umožníme jeho prohlídku i vám. Jsme odpovědní za škody, které způsobí  nájemník.
Riziko neplatičů na sebe bereme my.
Při odchodu nájemníka seženeme nového.
Byt vám vrátíme v původním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
SPOČÍTAT NÁJEMNÉ

Výhody pronájmu s MNA

Získáte zázemí veřejné instituce – smlouva je vždy uzavřena s MNA
Garantovaný příjem bez ohledu na obsazenost bytu
Smlouva minimálně na 2 roky a déle
Garantovaný příjem obvyklý pro dané místo a s přihlédnutím ke stavu nemovitosti
Možnost předplacení garantovaného příjmu na celý rok

Výhody pronájmu s MNA

Získáte zázemí veřejné instituce – smlouva je vždy uzavřena s MNA
Garantovaný příjem bez ohledu na obsazenost bytu
Smlouva minimálně na 2 roky a déle
Garantovaný příjem obvyklý pro dané místo a s přihlédnutím ke stavu nemovitosti
Možnost předplacení garantovaného příjmu na celý rok

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

V současné době sháníme k pronajmutí menší či střední byty vhodné pro jednotlivce nebo menší rodiny. Pokud takový byt vlastníte, výhledově se Vám uvolní a máte chuť společně s námi zvyšovat dostupnost bydlení v hlavním městě, ozvěte se nám kdykoli prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE. Děkujeme Vám za projevený zájem, vážíme si ho! 
Kompletní dokumentace k poptávání bytů je tvořena vzorovou Smlouvou o poskytnutí bytu, pravidly Určení garantovaného příjmu, formulářem Informací k bytové jednotce k vyplnění majiteli a formulářem Posouzení standardu kvality vybavení bytu, který používáme při prohlídce bytu.

Reference

Co o naší službě říkají majitelé bytů?
Už několik let jsem chtěl byt po prarodičích pronajmout třeba samoživitelce. Jen jsem nevěděl jak. Vlastně jsem na něco jako je Městská nájemní agentura čekal - pomůže mi, aby můj byt pomohl někomu jinému.
M.A., vlastník bytu
MNA je mi sympatická, chci jí podpořit, když můžu.
M.S., vlastník bytu
S bývalými nájemci jsme měli tak šílenou zkušenost, že už chceme jen silného partnera a spolehlivé lidi. S vámi šla domluva rychle, vše se v dobré obrátilo a budeme mít klid.
M.N. spoluvlastník bytu
Bydlím v zahraničí, tak potřebuji, aby se mi o byt někdo staral. A tyhle veřejné nájemní agentury tady jsou obvyklé, takže vím, oč jde a chci taky u nás v ČR někomu pomoct.
J.K., vlastník bytu

Jak to funguje?

[rev_slider alias=“slider-1″][/rev_slider]

SPOČÍTAT NÁJEMNÉ

Výhody pronájmu s MNA

Získáte zázemí veřejné instituce
Garantovaný příjem bez ohledu na obsazenost bytu
Hradíme případné škody
Pomůžete lidem v bytové nouzi
Smlouva minimálně
na 2 roky

Časté otázky

Jak stanovujete nabízenou výši garantovaného příjmu?

Konkrétní výše garantovaného příjmu se stanovuje výběrovou komisí na základě:

  • umístění bytu 
  • kvality a vybavení bytu
  • velikosti bytu

Umístění bytu v Praze je rozděleno do dvou zón. Zóna 1 zahrnuje širší centrum Prahy (MČ Praha 1 – 10) a zóna 2 zahrnuje okrajovější části Prahy (MČ Praha 11 – 22 a MČ Praha-Ruzyně, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol, Dolní Chabry, Ďáblice, Březiněves).

Standard kvality a vybavení bytu je určován při prohlídce bytu bodovým ohodnocením. Hodnotící formulář je možné si předvyplnit.

Velikost bytu dělíme na dvě kategorie: menší a střední byty do 70 m2 podlahové plochy a velké byty nad 70 m2. 

Kompletní pravidla, sazby a mapku Prahy s vyznačením zón naleznete v dokumentu Určení garantovaného příjmu.

Co když můj byt zůstane neobsazený?

Garantovaný příjem dostanete za každý měsíc bez ohledu na obsazenost bytu.

Vyplatí se mi využít vaši službu, když dostanu méně peněz, než kdybych byt pronajal sám?

Ano, vyplatí. Ze statistik víme, že více než 20% pronajímatelů se setká s neplatiči. S námi máte jistotu garantovaného příjmu za každý měsíc, bereme na sebe riziko neplatičů i  neobsazenosti. Navíc vám ušetříme průměrně 60 hodin času ročně a hlavně veškeré starosti s péčí o byt.

Jakou smlouvu spolu podepíšeme, když ne nájemní?

V případě výběru nabízeného bytu a oboustranného zájmu o spolupráci s jeho vlastníkem či vlastníky uzavřeme inominátní (tj. typově nepojmenovanou) smlouvu o poskytnutí bytu. 
Tento typ smlouvy kombinuje prvky správy majetku a nájemní smlouvy. Konstruuje tak podobný právní vztah, jako je svěření majetku hlavního města Prahy městským částem nebo příspěvkové organizaci, avšak v soukromoprávní rovině, kdy naše služba vykonává při nakládání se svěřeným majetkem práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném touto smlouvou. 

Jak budou řešeny kauce nebo akontace? Budete je za nájemce platit?

Nikoliv. Od našich klientů kauci nepožadujeme a majitelům zároveň nabízíme jiné dostatečné formy garancí a služeb, které roli kauce nahrazují. Díky nim se nemusíte obávat toho, že byt bude vrácen poškozený. Výplata garantovaného příjmu navíc není vázaná na to, zda se nám podaří vybrat nájemné od nájemce. Vy máte vždy jistotu, že garantovaný příjem bude vyplacen v plné výši a včas, přičemž můžete zvolit i variantu předplatného na určité období.
Nepožadováním kauce v rámci nájemního vztahu s klientem reagujeme na skutečnost, že pro většinu potřebných představuje kauce základní překážku k dosažení standardního nájemního bytu, protože nedisponují dostatečnou finanční rezervou k její úhradě. 

Co když bude nájemník v mém bytě zátěží pro sousedské soužití?

Na to si dáváme velký pozor. Jednak nebudeme vybírat větší množství bytů na malém prostoru, jednak budeme vhodným výběrem nájemníků předcházet konfliktním situacím. Pokud i přesto nastanou, budeme je urychleně řešit. K tomu máme dostatek zkušeností z provozování sociálních bytů i programů zabydlování. 
Praxe nám ukazuje, že většina lidí, kterým pomáháme při zabydlení, je za tuto podporu velmi vděčná a jsou obvykle velmi dobrými sousedy.  Klientům s více potřebami nebo rodinám s více dětmi nabídneme pouze vhodné byty tak, aby jejich zabydlení nevyvolávalo napětí v domě nebo v sousedství. 
Městská nájemní agentura

SVĚŘTE SVŮJ BYT MĚSTSKÉ NÁJEMNÍ AGENTUŘE
A ZBAVTE SE STAROSTÍ S PRONAJÍMÁNÍM

Městská nájemní agentura

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru