Po více jak půl roku příprav dnes Rada hl. města Prahy schválila koncept Městské nájemní agentury (MNA). Ta je dalším důležitým krokem při řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě městech Evropy. Chceme dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat možná rizika spojená s pronájmem. Praha je zárukou pro dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Důstojné a stabilní bydlení je základem pro důstojný život, je základní podmínkou pro to, aby se člověk mohl odrazit od dna a začal řešit další vážné problémy, které jej mnohdy připravily o práci, rodinu, zdraví a nakonec i střechu nad hlavou. Bydlení je v Praze úzkým hrdlem, které brání efektivnímu řešení celé řady vážných sociálních problémů, takže já ve fungování MNA vidím klíčové sklíčko do mozaiky pomoci nejohroženějším skupinám Pražanů,“ vysvětluje provázanost bydlení s dalšími formami pomoci radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Byty začleněné do MNA Praha pronajme v první řadě rodinám s dětmi, kteří jsou v krizové situaci a čekají na městské sociální byty nebo bydlí v azylových domech a na ubytovnách. Poskytovaná nová služba bude výjimečná zejména v rychlosti pomoci řešení i tím, že ve své první fázi bude provozovaná Centrem sociálních služeb Praha, které poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby Pražanům v tíživé životní nebo sociální situaci. Činnost MNA proto vidí jako vítané a zvláště v současné době potřebné rozšíření svých služeb.

Městská nájemní agentura nám do naší práce výborně zapadá. Lidem v náhlé bytové nouzi často nemůžeme nabídnout alternativu k azylovým domům a ubytovnám, což by se díky MNA a majitelům bytů, kteří do toho s námi půjdou, věříme, změní,“ konstatuje Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.

Městská nájemní agentura je jen jedním z nástrojů zlepšení dostupnosti bydlení v Praze, které jsou součástí projektu „MHMP – sociální bydlení“ a které mají za cíl vytvoření integrovaného systému řešení bytové nouze v Praze. Dalšími nástroji tohoto projektu jsou kontaktní místa pro bydlení, kam se mohou obrátit občané, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet jejich stávající bydlení či hledat nejúčinnější řešení bytové nouze. Dále fungují poradci pro nájemníky, kteří pomáhají nájemcům v městských bytech po nastěhování a při řešení nejčastějších komplikací spojených s bydlením. Také se připravuje Sociální nadační fond hlavního města Prahy, který bude pomocí širokého spektra nadačních příspěvků podporovat občany v bytové nouzi při získání nového nebo udržení stávajícího bydlení. Zavádění těchto nástrojů podpory bydlení vzniká v úzké spolupráci se zapojenými městskými částmi. Vznik Městské nájemní agentury stejně jako celý projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu.