Městská nájemní agentura aktuálně shání posily pro svoji klientskou část.

Koordinátor/ka práce s klienty:

Jedna ze stěžejních rolí MNA. Mapuje a vyhodnocuje potřeby (potenciálních) klientů, zprostředkovává napojení na sociální služby a sjednává podporu spolupracujících organizací. Spolupracuje s dalšími kolegy/němi v rámci MNA.

Více zde: https://1url.cz/D1WyB

Specialista/ka pro zabydlování

Ve své práci bude úzce spolupracovat s kolegy, doprovázet klienty od mapovacího pohovoru. Bude se podílet na vyhodnocení potřebnosti sociální služby a bude mít klíčovou roli během zabydlování klienta až po fázi osamostatňování.

Více zde: https://1url.cz/y1i4c