Rozšiřujeme své služby. Nově spolupracujeme s družstevníky a svým klientům nabízíme nájem i podnájem

Od března Městská nájemní agentura (MNA) rozšířila své působení hned ve dvou směrech. Spolupracuje nejen s majiteli pražských bytů, ale nově je otevřená také spolupráci s družstevníky. Oběma skupinám navíc dává na výběr, zda s ní chtějí uzavřít smlouvu o poskytnutí bytu, která je připravená speciálně pro rozsah služeb MNA, nebo nájemní smlouvu. Tu MNA upravila tak, aby všechny její garance, které poskytuje majitelům nebo družstevníkům, zůstaly zachovány ve stejném rozsahu.


Podle smlouvy uzavřené s majiteli bytů či družstevníky MNA se svými klienty uzavře buď nájemní, nebo podnájemní smlouvu. V obou případech se jedná o téměř identické smlouvy, které mají klientům MNA mají poskytnout co největší ochranu a stabilitu nehledě na to, zda jsou v nájmu nebo v podnájmu.

Služby MNA se tedy nemění. Mění se pouze pozice této agentury ve smluvních vztazích. V původním smluvním vztahu založeném na poskytnutí bytu vystupujeme jako svébytný mezičlánek mezi oběma stranami. V nově používaném smluvním vztahu založeném na standardní úpravě nájmu a podnájmu jsme v pozici nájemce.

S prvním družstevníkem jsme již nájemní smlouvu úspěšně uzavřeli a těšíme se na plné využití potenciálu, který nám náš širší záběr a větší flexibilita přinesou. 

Úspěch, propad nebo něco mezi? Hodnocení zkušební fáze Městské nájemní agentury je venku!

„Máme velmi klidné příjemné bydlení – děti se zklidnily, mají fajn zázemí.“ Tak zní jedna z odpovědí respondentky na dotaz, jak se změnil život její rodiny po nastěhování do bytu, který jí pronajala Městská nájemní agentura (MNA). Nejen tento výrok, ale mnohem více informací lze najít v závěrečné hodnotící zprávě, která podrobně mapuje dvouleté pilotní fungování MNA. Její důležitou součástí je zpětná vazba klientů na služby poskytované Městskou nájemní agenturou, a to jak z řad majitelů bytů, tak nájemníků.


Z hodnocení vyplývá, že MNA dovedla efektivně provázat veřejný zájem, kterým je pomoc lidem v bytové nouzi s potřebami soukromých majitelů bytů. Její činnost také dokáže překlenout významné překážky při shánění standardního bydlení, kterými jsou vysoké kauce, provize realitním kancelářím nebo pomalý proces vyplácení dávek z Úřadu práce. Model MNA se tak jeví celkově jako funkční.

„Zaujalo mě to, že se instituce chopila úkolu vyvažovat zájmy všech stran – nájemníků, vlastníků, sousedů atd. Při běžném pronájmu se nájemník a vlastník dostávají do těžké opozice a vstupem třetí strany vzniká více prostoru pro kompromis a dohodu. Také si vážím toho, že instituce poskytuje podporu nájemníkům a řeší jejich bytovou udržitelnost.“ Tak zní odpověď majitele bytu na důvody, které ho vedly ke spolupráci s MNA. 

Další rozvoj kapacity MNA a zvyšování povědomí o její existenci přinese odpověď na otázku, jaký je její celkový potenciál. Je zřejmé, že pro zapojené majitele nemůže být primárním motivátorem pronájmu bytu co nejvyšší zisk. V plánu MNA není cenová konkurence zcela tržním možnostem. Konkurovat ale, jak vyplývá z dosavadních zjištění, může kvalitou svých služeb poskytovaných majitelům a společenským přesahem své činnosti.

Hodnotící zpráva byla zpracována externími evaluátory ze společnosti Gov Lab formou hloubkových rozhovorů s majiteli bytů i nájemníky a na základě statistik a finančních dat poskytnutých pracovníky MNA. Hodnotící zpráva svým rozsahem pokrývá témata týkající se složení jejích cílových skupin, jejich spokojenosti s nabízenými službami, finanční rozvahu MNA a porovnání s ostatními obdobnými projekty.

Hodnotící zpráva je ke stažení na tomto odkazu.

Měníme systém přijímání zájemců o bydlení

V roce 2022 jsme zaznamenali výrazně narůstající počet lidí hledajících dostupné bydlení. Na možnost získat levný nájem se nás ptaly stovky lidí buď přímo, nebo přes spolupracující služby, jako jsou azylové domy, kontaktní místa pro bydlení či neziskové organizace. Počet aktivních zájemců o naší službu přesáhnul 160 osob.


V průběhu roku jsme náš bytový fond rozrostli téměř trojnásobně, kdy jsme se z 16 bytů dostali na celkový počet 43 bytů. Během roku 2023 plánujeme docílit rozšíření našeho bytového fondu v podobném duchu, tedy o dalších 20 až 30 bytů. Najít bydlení pro všechny současné zájemce v horizontu jednoho roku proto dalece přesahuje naše současné možnosti.

Současný systém přijímání zájemců o bydlení přes Městskou nájemní agenturu jsme proto změnili tak, aby lépe odpovídal našim možnostem a dal lidem v bytové nouzi reálný výhled nájemní bydlení naším prostřednictvím získat. Namísto pořadníku zájemců je vytvořených 5 základních kategorií domácností podle jejich velikosti a složení. V každé kategorii bude vždy 3-5 zájemců, s nimiž budeme spolupracovat na získání bytu. Jakmile se v některé kategorii uvolní místo, přes spolupracující služby poptáme další klienty, kteří do ní spadají. Výběrová kritéria pro přijetí do služby Městské nájemní agentury zůstávají nezměněna. 

Více informací naleznete na našich stránkách v sekci Chci bydlet. Věříme, že tento nový systém přinese více užitku všem, kteří dostupné a důstojné bydlení hledají nebo ho hledat pomáhají.

Městská nájemní agentura slaví první narozeniny. Za rok přijala do správy téměř 40 bytů, v nichž zabydluje lidi v bytové nouzi

Přesně před rokem založilo hlavní město Praha Městskou nájemní agenturu (MNA) pro Pražany v bytové nouzi. Za tu dobu MNA zajistila ubytování pro 23 domácností, spravuje 36 bytů a ty volné právě zabydluje. Zájem vlastníků bytů předčil očekávání. MNA se stává systémovým prvkem v zajištění bydlení pro nízkopříjmové domácnosti v Praze. Do roku 2030 proto plánuje spravovat přes 500 bytů.

Read More

Poptáváme další byty!

Dne 6.12.2021 jsme otevřeli druhé kolo poptávky bytů pro klienty Městské nájemní agentury. V tomto kole hledáme dalších 15 bytových jednotek na území Prahy. MNA poptává byty k pronájmu od jednotlivých majitelů i společností vlastnících větší bytové portfolio. Pokud vlastníte byt menší nebo střední velikosti, dáváte přednost jistému příjmu, stabilní spolupráci bez starostí se správou bytu a chcete společně s námi pomoci lidem v bytové nouzi, je ideální čas se nám ozvat!

Read More
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google